Súkromná zubná technika. Dentálna hygiena.

 

Fakturačné údaje:

                                 Anna Repáčiková – ARDENTUM

                                  Mánesovo nám. 5, 85101 Bratislava

IČO: 36 068 012                                                             

DIČ: 1043825728  

zapísaná v Živnostenskom registri Obvodného úradu Bratislava č.110-152115

telefón: +421 2 63811763                                            fax:   +421 2 63531345

mobil:  +421 905 161656                                                                                                    

 

                                   web: www.zubnatechnika.sk

                                   web: www.ardentum.sk

                                   e-mail: ardentum@ardentum.sk

Prevádzka: Mánesovo nám. 5, 851 01 Bratislava – Petržalka