Súkromná zubná technika. Dentálna hygiena.

Chrápanie

 

Výskumy ukazujú, že asi 40% obyvateľstva priemyselných
krajín chrápe. Muži nad 60 rokov chrápu dokonca v 60 percentách. Chrápanie
vzniká väčšinou kvôli vibráciám mäkkých tkanív. Behom spánku povolí svalové
napätie krku a hltanu. To spôsobuje zúženie priestoru hltanu a potrebné
množstvo vzduchu musí byť nasávané vyššou rýchlosťou. Tým vznikajú hlučné
vibrácie mäkkých tkanív, ako napr. mäkkého podnebia alebo čípku. Práve s týmto
problémom Vám pomôže Silensor.

          

Bez silensoru                                                         So silensorom

Silensor sa skladá z dvoch priesvitných dláh na hornú a
dolnú čeľusť. Spodná čeľusť je vťahovaná dovnútra pomocou dvoch pásikov, ktoré
spojujú obe dlahy. To umožní rozšírenie priestoru hltana. Tým se zníži rýchlosť
vdychovaného vzduchu a následne aj vibrácie mäkkých tkanív.

Pri použití Silensoru je možné čeľusťami pohybovať. Avšak
pohyb dolnej čeľusti dole a dozadu je obmedzený a preto je Silensor pohodlný a
efektivný prostriedok k prevencii chrápania. Na zhotovenie Silensoru sú
potrebné odtlačky hornej , dolnej čeľuste a voskový záhryz.